Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdiregelsæt i dette dokument beskrives skolens værdier.

Klar til læring i Hedensted kommune

Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Kerneopgaven for læring i Hedensted Kommune er, at alle børn og unge bliver klar til uddannelse og job. Vi ønsker, at vores børn og unge opnår mest mulig LÆRING. Det gør vi ved bl.a. at styrke udviklingen af syv kompetencer. Klik på linket herover for at læse mere.

Skolepolitik for Hedensted kommune

Børn og unge udgør med deres energi, resurser og livsduelighed en særlig værdi. Dette potentiale udvikles og udnyttes gennem kompetent med- og modspil fra alle involverede parter i kommunens skolevæsen og skaber således grobund for faglig, social, personlig og kulturel vækst hos alle børn og unge. Hedensted kommunes skolepolitik bygger bl.a. på værdierne anerkendelse, fællesskab og handlekraft.

Matematikpolitik i Hedensted kommune

God talforståelse er en af forudsætningerne for at udvikle gode kompetencer i matematik. Vi ved også, at voksne spiller en aktiv rolle i børns udvikling af de matematiske ord og begreber. Matematikpolitikken omhandler milepæle i børn og unges udvikling af matematikkompetencer og giver samtidig inspiration og anbefalinger til at støtte denne.

Politik for sprog og læsning, i Hedensted kommune

Denne kommunale politik for sprog- og læseudviklingen omhandler udviklingen lige fra børn bliver født.  Her kan læses om sprog og læring hjemme hos far og mor, i dagplejen/vuggestuen, i børnehaven og i skolen, hvor den egentlige læseindlæring starter – og hvor arbejdet med sprog og læsning fortsætter til den unge forlader skolen.

Udviklingsplan for Rask Mølle Skole

Rask Mølle Skoles overordnede indsatsområde og formål med udviklingsplanen er, at styrke en professionel lærings- og samarbejdskultur med fokus på at løfte kerneopgaven (elevernes læring, udvikling og trivsel) via refleksion og systematisk inddragelse af kvalitativ og kvantitativ data. 

Vi stræber efter en bæredygtig inkluderende læringskultur, hvor alle medarbejdere handler relationskompetent med udgangspunkt i, at alle elever er berettigede til at deltage i læringsfællesskaber - alle elever er gode til noget - alle elever kan og vil. 

Vores fire indsatsområder er: 

1) Samarbejde og dialog på tværs af klasser - prioritere årgangsteam, teamkoordinatorer og professionelle læringsfællesskaber (PLF) som primært afsæt for samarbejde om elevernes læring, udvikling og trivsel. 

2) Datainformerede samtaler. 

3) Skolens ressourcepersoner, vejledere og PLC - organisering, struktur og synlighed i organisationen. 

4) Elevfravær.

Dokumenter

Værdigregelsæt

Shape Created with Sketch.

Udviklingsplan Rask Mølle skole

Shape Created with Sketch.